facebook
login

Nowa edycja "Olimpiady Cyfrowej"

Fundacja Nowoczesna Polska od roku szkolnego 2016/2017 organizuje Olimpiadę Cyfrową - ogólnopolską olimpiadę interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych -swobodnie poruszających się w cyberprzestrzeni, odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystających z usług cyfrowych. Przestrzegających standardów etycznych oraz dbających o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

W pierwszej edycji Olimpiady Cyfrowej wzięło udział 1725 uczniów i uczennic ze 176 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski! W ramach szkolnych zawodów I stopnia zmierzyli się oni z trwającym 90 minut testem on-line, w którym odpowiadali na 30 pytań z zakresu edukacji cyfrowej i medialnej. W zawodach II stopnia 380 uczestników i uczestniczek przez 4 tygodnie realizowało 4 mini-projekty, a w zawodach finałowych, które obyły się w kwietniu 2017 r. 17 najlepszych rywalizowało o indeks Collegium Civitas na dowolny kierunek studiów i zwolnienie z rocznego czesnego oraz nagrody rzeczowe. 

We wrześniu 2017 r. rozpocznie się rejestracja Komitetów Szkolnych oraz Uczestników i Uczestniczek do II edycji Olimpiady.

 

W listopadzie odbędą się zawody I stopnia - test on-line, w którym w ciągu 60 minut zgłoszeni Uczniowie i Uczennice zmierzą się z 50 pytaniami z zakresu edukacji cyfrowej i medialnej.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do zawodów II stopnia w ciągu 6 tygodni (styczeń - luty 2018 r.) zrealizują mini-projekty, a 20 tych, które poradzą sobie najlepiej z tym zadaniem, awansuje do zawodów finałowych (kwiecień 2018 r.).

Zawody III stopniabędą podzielone na 3 etapy: część pisemną, praktyczną i ustną. Laureaci i Laureatki otrzymają przywileje w postępowaniu rekrutacyjnym na studia oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu organizacji i zakresu przedmiotowego olimpiady znajdziecie Państwo na stronie http://olimpiadacyfrowa.pl/ .

Olimpiada Cyfrowa jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Patroni honorowi: Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

Partnerzy: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Orange, Fundacja Panoptykon, Fundacja Piąte Medium, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Partner technologiczny: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Patroni medialni: IT Szkoła, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zachęcamy do dołączenia do grona Partnerów Olimpiady Cyfrowej!

Kontakt:

Paulina Ołtusek

paulinaoltusek@nowoczesnapolska.org.pl

tel. 22 465 15 35